On som    |    Contacta    |    Reserves
Castellano    |    English    

A V I S   L E G A L


Tots els continguts del lloc web http://wwww.hotelsanturai.com són propietat de lŽHotel El Santuari, S.L. i estan protegits per les normes de propietat industrial i intel·lectual. En aquest sŽinclou tots els textes, logotips, gràfics, imatges,etc.


No està permés lŽus de qualsevol part dŽaquest lloc web sense un consentiment previ i en escrit de lŽempresa a dalt esmentada.


Tot lŽús que es fa del lloc web aixi com totes les dades obtingudes a partir dels formularis de contacte seran exclusivament per ús de lŽempresa i sota finalitats comercials propies de la mateixa, garantint lŽabsoluta confidencialitat de les dades personals. Aquestes seran incloses en una base de dades sota resposabilitat de lŽempresa. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, lŽusuari en qualsevol moment podrà consultar, modificar, oposar a la seva cessió o eliminar aquesta informació mitjantçant un correu electrònic a la direcció del lloc web.


Hotel el Santuari, S.L. es reversa el dret de modificar continguts o eliminar-ne els que cregui convenients en qualsevol moment.


El lloc web també inclou informació referent a llocs webs de tercers que previament han donat el seu consentiment per a la difució del seu material.


La informació dŽaquest lloc web només té caràcter informatiu i no implica cap caràcter contractual. LŽempresa també declina qualsevol responsabilitat de la transmissió dŽinformació o de fallades tècniques puntuals del lloc web.